หากท่านต้องการโหวต ต้องเข้าสู่ระบบก่อน โดยใช้ Username และ Password เดียวกันกับระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล (DPIS6)
...
โหวตเลือกผู้แทนเพื่อประสานงานประจำภูมิภาค

...
การเลือกข้าราชการพลเรือนเพื่อเป็นอนุกรรมการใน อ.ก.พ. กรม

...
โหวตผู้นำการเปลี่ยนแปลงในองค์กร